AVRUPA BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ

“2 Ekim Cuma 14:00 – 02:00 Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesi”

Atölyeler

• Ben Bir Matematikçiyim
• Böcek Şenlik Okulu
• Enerji Tasarrufu ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
• Gökbilim Etkinlikleri
• Kemik Atölyesi
• Yaratıcı Fikirler