Yer:Rekreasyon Alanı
Yoğun kentleşmenin yarattığı sakıncalardan birisi de, yaşam alanlarının doğadan uzaklaşması ve yetişen gençlerimizin doğadan ve doğaya bağlı üretim sistemlerinden kopuk olmalarıdır. Günümüzde büyük kentlerde yaşayan çocukların büyük bir bölümü tarım ürünlerini sadece satışa sunulan raflarda görebilmektedirler. Bu kopukluğun sonucu olarak çocukların fiziksel ve duygusal gelişimleri olumsuz yönde etkilenirken, doğal kaynakların sorumluluğu, çevre bilinci ve çevre duyarlılığı kavramlarının benimsenmesi giderek güçleşmektedir. Bu program sayesinde, öğrenmenin en hızlı ve etkin gerçekleştiği ilk basamaklarından biri olan ilköğretim 4. ve 5. sınıf aşamasındaki çocuklarımıza, bitki yetiştirme, toprakla doğrudan temas, doğal kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliği konularında temel yaşamsal bilgiler kazandırılacaktır. Beslenmede sebze ve meyvelerin önemi vurgulanarak, sağlıklı beslenmenin temellerini eğitimin ilk yıllarında kazanmaları konusunda alt yapı oluşturulmaya çalışılacaktır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde planlanan bu program ile sebze, süs bitkileri ve ağaçlandırma konularında gözlem, katılım ve uygulama yoluyla çocuklarda doğa bilincinin oluşturulması ve onların üretim döngüsünü birebir yaşayarak kavramalarının sağlanması beklenmektedir. Böylece, çocukların fiziksel ve sosyal yeteneklerinin de gelişmesi hedeflenmektedir.