Yer:Rekreasyon Alanı
Senin, Benim, Yaşamın Şifresi DNA Bilim Okulu ilkokul öğrencilerinin katılacağı, iki aşamalı bir etkinlik olarak düzenlenmektedir. Programın amaçları arasında moleküler biyolojideki temel kavramların anlatılması, DNA molekülünün tanıtılması, biyolojik çeşitliliğin ve doğa koruma bilincinin geliştirilmesi ve temel bilimlere ilgi duyan gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlanması yer almaktadır. Senin, Benim, Yaşamın Şifresi DNA Bilim Okulu-1 kapsamında, DNA molekülünün temel yapısı anlatılacak, öğrencilerin yanak içi epitel dokularından alınan DNA izole edilerek gözle görünür hale getirilecek ve boyanacaktır. İzole edilen DNA molekülü kolye uçlarına aktarılarak, her bir öğrencinin kendi DNA’sını kolyesinde taşıması sağlanacaktır. Ayrıca farklı meyvelerden de DNA izolasyonu gerçekleştirilecektir. Senin, Benim, Yaşamın Şifresi DNA Bilim Okulu-2’de ise, “İsmini Söyle- Sana Şifreni Söyleyeyim” etkinliği kapsamında, her bir öğrencinin ismini oluşturan harflerin temsil ettiği kodlar bilgisayar ortamında tespit edilecektir. Öğrenciler, DNA’daki bazları sembolize eden dört farklı renkteki boncuğu kendi adlarına uygun olarak belirlenmiş koda göre dizerek, kendi isimlerine ait sanal DNA şifresini simgeleyen bilezikler hazırlayacaktır.